Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.

Thomas A. Edison

Kancelaria Radcy Prawnego Stettner-Smolska Lucyna Tychy - Prawo

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego oferuje pomoc prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w zakresie prawa cywilnego (w tym spółdzielczego, własności intelektualnej, konsumenckiego), gospodarczego i handlowego, upadłościowego i naprawczego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Prowadząc obsługę większej ilości podmiotów zajmujących się transportem towarów na rynku polskim i międzynarodowym uzyskaliśmy szczególne doświadczenie w sprawach związanych ze specyfiką tej branży (konwencja CMR, prawo przewozowe).

Dane firmy:

Nazwa:Kancelaria Radcy Prawnego Stettner-Smolska Lucyna
Miasto:43-100 Tychy
Adres:ul. Budowlanych 35
NIP:6462465759
REGON:278329724

 

Firma może zaoferować:
Prawo cywilne -- przygotowywanie, weryfikacja projektów umów, prowadzenie negocjacji w celu ustalenia treści umowy; - porady prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego, spadkowego, nieruchomości, konsumenckiego, ubezpieczeniowego, spółdzielczego; - repr...
Prawo handlowe i gospodarcze -- zakładanie spółek prawa handlowego, reprezentacja w postępowaniu rejestrowym; - bieżąca obsługa biura zarządu – konstruowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, obsługa zgromadzeń wspólników i...
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA -Kancelaria proponuje stałą obsługę prawną przedsiębiorców, która obejmuje bieżącą współpracę z osobą/organem zarządzającym danym podmiotem i wskazanymi przez niego pracownikami. Współpraca ta polega zarówno na bieżącym doradztwie, opiniowaniu lub...

 

Informacje

Branża:Prawo
Typ:Działalność jednoosobowa

 

Kontakt

Strona WWW:http://www.stettner-smolska.pl/
e-mail:cd4 kfb af16 n7 c1 e41e l5f8 ab r8 iadd a4f0 7 s9d2 t9 e1f6 t39 tb na e3f7 rbbb -19 s8a m7 o25 lef2 s4bc kf a1 .8 pf11 l
Telefon:502 45 32 32

 

Media społecznościowe

Facebooklink
a6b Da2b a75c na e6ab bc6 m6e4 ae6c jcd4 ąa2 0b c1d hda2 a2a r05e aec k0 tf e6 r poglądowy, 4 af0 k90d t6b u84 aef l238 na3 o9 śd8 ćadf 0 dbc a2 n0cd yd1c cd9 ha7 f s4b pb3 r1 ac7 w9 da ź w bazie CEIDG