Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.

Thomas A. Edison

Agd - Firmy:

MGM SERVICE

MGM SERVICE jest z miasta Łódź i działa w branży AGD.

Szczegóły